Έχετε κάνει μια σύνδεση DSL ή έχετε αλλάξει πάροχο και το router σας περιμένει στην συσκευασία του καθώς πρέπει να το συνδέσετε, να τοποθετήσετε αυτά τα άγνωστα user name και password;

Ερχόμαστε στον χώρο σας, συνδέουμε και παραμετροποιούμε την συσκευή χρησιμοποιώντας τις ακριβείς οδηγίες του κατασκευαστή του και της εταιρείας-παρόχου σας, και επιπλέον μπορούμε να ρυθμίσουμε το router όχι μόνο να έχει γονικό έλεχγο (ιστοσελίδες που δεν θα θέλατε να δουν τα παιδιά σας, όποιον υπολογιστή και αν χρησιμοποιούν) αλλά μπορούμε να διασφαλίσουμε πως μόνο ο δικός σας υπολογιστής μπορεί να συνδέεται με το router σας, ανεξαρτήτως κωδικών με την διαδικασία mac address : το router αναγνωρίζει μόνο τους σειριακούς αριθμούς των υπολογιστών μας, καθιστώντας έτσι αδύνατη την πρόσβαση άλλων, ακόμη και αν “σπάσουν” τον κωδικό ασύρματης σύνδεσης.

Τελικό κόστος σύνδεσης και παραμετροποίησης χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση : 20  € !

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
show
 
close